Monday, June 11, 2007

Time 2 Sing Along: Chuyện Chàng Cô Đơn

Chuyen Chang Co Don is a good song, but there are not many singers who can sing the song well. I think Mai Tien Dung sings the best out of all the singers I heard. Listen to the song below by many artists and judge for yourself. Enjoy.

Download the song by Hua Vy Van
Download the song by Dj Hoang Bach
Download the song by ACM
Download the song by Mai Tien Dung
*Please report any broken links [updated 3/29/11]

Title: Chuyện Chàng Cô Đơn

Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người
Cô đơn mình ta chờ mong một ngày kia em đến
Khắp nhân gian tiếng ca chan hoà
Dù nghe chuyện tôi rất buồn
Hứa đi em sẽ không hững hờ chuyện tình tôi.

ĐK:
Chuyện một chàng cô đơn mãi tìm cuộc tình xa xôi quá
Để biển sóng cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh
Vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói
Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ.

Em ơi lặng nghe mùa xuân đang về đây rất gần
Xuân trong lòng ta dịu dàng con tim lên tiếng
Khắp nhân gian tiếng ca chan hoà
Dù nghe chuyện tôi rất buồn
Hứa đi em sẽ không hững hờ chuyện tình tôi.

Này người yêu ơi đêm cô đơn anh chỉ kêu tên người
Dù mai mưa nắng dù ai phôi pha tôi vẫn yêu...

No comments: