Wednesday, September 19, 2007

Time 2 Sing Along: 2+1=0

Download the song
Click here to watch the video
*Please report any broken links [updated 3/29/11]


2+1=0

Nguyễn Phi Hùng, Quang Vinh, Ngô Mai Trang

NMT: Biết làm gì, khi có 2 người yêu mình
nỡ sao đành em không muốn ai đâu,
vì ai cũng tốt cũng yêu em thật lòng
cũng khiến cho em thầm yêu.

NPH: Thế gian này đâu thiếu người để yêu
cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em?

QV: Mà đâu nào có anh tôi đây cũng vậy,
BOTH: Trót lỡ yêu chung 1 người .

NMT: Cớ sao từng người không
đến lúc cô đơn trước kia
thì giờ đây em phải đâu bận lòng,
iu ai và quên khi đứng giữa 2 người,
thật lòng em không biết phải làm sao.

NPH: Nếu em là 1 ai khác nếu như không có anh
thì 2 ta đâu có ai buồn phiền,

QV: Chung nhau lời yêu thương,
chung nhau nỗi giần hờn,
giờ thì chẳng có ai được chi.

NMT: Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia,
thì giờ đây em phải đâu bận lòng,
thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn
để không ai mang nỗi giận hờn ghen.

NPH: Sao không là 1 ai khác nếu như không có em
thì cả 3 đâu có ai muộn phiền,

NMT: Bao nhiều lời yêu thương,
bao ước mơ hôm nào

All: Giờ còn lại nổi đau của 3 người.

1 comment:

Christy said...

Minh dang kiem bai hat nay. Rat may la blog cua ban co bai nay cho minh download. Xin chan thanh cam on ban rat nhieu.