Sunday, October 28, 2007

Loan Chau's CD : Mẹ, Quê Hương, & Tình Yêu
http://www.lcmusic.net/

1. Rằng Thì Là (Nguyễn Đình Lợi)
2. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (Trương Quý Hải)
3. Nhớ Mưa Sài Gòn (Vĩnh Tâm)
4. Nhớ Ơn Mẹ (Đinh Trung Chính)
5. Đêm Đô Thị ( Y Vân)
6. Nỗi Lòng Người Đi (Anh Bằng)
7. Tình Mẹ (Nguyễn Nhất Huy)
8. Mẹ Ơi Con Đã Biết (Lời Việt : Kỳ Anh)
9. Mưa Sài Gòn, Nắng Cali (Nguyệt Ánh)

Bonus Karaoke:
- Nhớ Ơn Mẹ
- Điều Ước

No comments: