Monday, November 26, 2007

New CD: Top Hits 331. Em Vẫn Tin - Hồ Lệ Thu
2. Nếu Em Ðược Chọn Lựa - Ngọc Liên
3. Bao Giờ Em Mới Hiểu? - Trịnh Lam
4. Tình Chấp Nhận - Quỳnh Vi
5. Superstar - Vân Quỳnh, Hương Giang
6. Dĩ Vãng Êm Ðềm - Minh Tuyết
7. Mộng Sầu - Khánh Hà
8. Hạ Trắng - Trần Thái Hòa
9. Hoang Vu - Thế Sơn
10. Ảo Ảnh - Trần Thu Hà

No comments: