Monday, December 10, 2007

Video: Anh Mat Dua Tinh

Minh Tri and Viet Thi in Van Son 31 in Philippine.
"Tri oi.... Tri oi..." Sadly, they are no longer together. Is having a family too much of burden for the raising star?


2 comments:

Anonymous said...

i told u ngo thanh van had something to do with this. haha.

Karly said...

Một ánh mắt đưa tình
Em len lén trao về anh đây
Hãy ghé cho em một nụ cười đầu tiên.

Chờ anh đã lâu rồi
Anh đừng giả vờ để em lo
Hãy trót trao cho em những lời tình duyên.

I got my game
You got my name
I'm gonna make you holla it out tonight.

Trí ơi ! Trí ơi !
Don't move it again
Trí ơi ! Trí ơi !

Đang ly cà phê
Chợt thấy một con ghệ
Ok, quá là phê
Không có thể nào để mà chê
Sexy giống y Angelina Jolie.

Cái eo nhỏ nhỏ
Cái ấy to to.
Em có bạn không?
Có!
Em có bồ không?
Không!
Em có rảnh không?
Có!
Em có chảnh không?
Không!

Aight, see you later cutie!
Ủa? Tên của anh là gì?
Minh Trí. Hỏi làm chi?

Yea I scent trouble from the get go
By the way she's looking at me I know
She's putting on a show.
Wanna play?
Sure I wanna play
Shorty wouldn't say but I know
I can tell by the way that...

Oh I want to hit that.
Wanna hit that?
Oh I want to hit that
I'm gonna sit back.
Let my game play role.
Play it slow.
Woo she's all ready to go.

Với ánh mắt đưa tình
Mà nàng đang trao về anh
Đã đẩy đưa bao suy tư tình này
Và lòng anh đang khát khao chờ đây
Vì anh đã yêu em rồi
Mà anh chưa nói vầy thôi
Mốt ánh mắt long lanh
Khi mà trao nhau hoài
Vì lòng anh đây vẫn luôn cho ai