Monday, March 31, 2008

Time 2 Sing Along: Vũ Điệu Boom Boom

Besides the Vietnamese version from Đan Trường, China Dolls sung the Chinese version feat. Dragon 5, Cheer sung the Thai version and CT Girls (Chilli and Tomato) sang the New Years version of Boom.


Download Đan Trường's Version
Please Report Any Broken Link [updated 3/29/11]

Em mau lên đến đây
Anh mau đến đây ta say sưa theo bao giai điệu hay hay.
Chân nhanh nhanh bước theo tay nhanh nhanh múa theo
Khi trong tim ta ca ca từ boom boom.
Xin em vui ngất ngây khi em vui ngất ngây
Cho ta bên nhau quên ưu sầu em ơi.
Đêm nay em rất xinh nơi đây em rất xinh
Cho ta quay quanh nhanh theo tiếng nhạc DJ.

Nhớ nhớ những lúc chúng ta cùng
Hát boom boom boom,em cùng boom boom boom
Anh cùng boom boom boom say lời ca đêm nay.
Hát boom boom boom,em cùng boom boom boom
Anh cùng boom boom boom say lời ca đêm nay.
Hát boom hát boom hát boom hát bum ba la ga ha ha...bum ba la ga ha ha....

1 comment:

Anonymous said...

wow... dan truong should definitely duet with kieu oanh