Tuesday, April 29, 2008

ASIA CD: Money Money


For purchase info, click here. If you have the CD, what are your thoughts?

01. MONEY MONEY - Thùy Hương
02. Đừng Hỏi Vì Sao - Thùy Hương, Lê Nguyên
03. Giọt Mưa Thu - Ánh Minh, Thùy Hương
04. Sayonara - Ánh Minh, Lê Nguyên
05. ĐỈNH GIÓ HÚ - Lê Nguyên, Đòan Phi
06. Gloomy Sunday (Chủ Nhật Xám) - Thùy Hương, Nguyễn Hồng Nhung
07. Nàng Trung Hoa - Ánh Minh
08. Take Control - Ánh Minh
09. DAYS & NIGHTS OF MISSING YOU - Thùy Hương, Evan
10. Nỗi Đau Dịu Dàng - Thùy Hưong
11. I'll Be Okay - Thùy Hưong

No comments: