Wednesday, April 30, 2008

Time 2 Sing Along: Tát Nước Đầu Đình

This is one of my favorite song. I like the remix version with Van Quynh & Adam Ho. How about you?

Download Van Quynh & Adam Ho's Version
Please Report Any Broken Link [updated 3/29/11]

Ðêm qua tát nước í a chứ đầu đình
Trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm
Bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là hoa sen,
Là cành hoa sen ớ ơ
Em được thì cho anh xin
Hay là em để chứ làm tin làm tin trong nhà

Ơi hỡi chàng ơi chứ tình rằng ơi hỡi chàng ơi
Áo anh sứt chỉ chứ đường tà chứ biết rằng
Vợ anh chưa có chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu
Mẹ già chưa khâu chứ tình rằng tình vẫn chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu mai mượn cô ấy về khâu cho rồi
Khâu rồi anh sẽ trả công ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em... một thúng xôi vò một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em chứ giúp em mà đôi chiếu chứ em nằm
Ðôi chăn em đắp í a chứ đôi tằm, chứ đôi tằm
Là tằm em đeo, là tằm em đeo...
Giúp em quan tám, chứ tiền treo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo lại đèo buồng cau
í.. a.. í.. a...
Lại đèo lại đèo buồng cau, í.. a.. i.ì.í.. a...

1 comment:

vietshowbiz said...

Vân Quỳnh and Adam Ho rock...