Tuesday, May 06, 2008

ASIA DVDs Released

Anh Còn Nợ Em
01. Sẽ Hơn Bao Giờ Hết - Thiên Kim
02. Cơn Mưa Hạ - Thiên Kim
03. Đổi Thay - Thiên Kim
04. Niệm Khúc Cuối - Thiên Kim
05. Tình Đời. Featuring Đan Nguyên - Thiên Kim
06. Anh Còn Nợ Em - Thiên Kim
07. Đừng Nhắc Đến Tình Yêu - Thiên Kim
08. Như Vạc Nắng. Featuring Ánh Minh - Thiên Kim
09. Hãy Trả Lời Em - Thiên Kim
10. Trả Nợ Tình Xa. Featuring Quốc Khanh - Thiên Kim
11. Tình Yêu & Tình Người. Featuring Quốc Khanh - Thiên Kim

Đêm Tâm Sự

01. lá thư trần thế - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
02. Tâm sự với em - Băng Tâm
03. gặp lại cố nhân - Đặng Thế Luân
04. chuyến xe lam chiều - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
05. em còn tuổi 15 - Đặng Thế Luân
06. Ơn Nghĩa Sinh Thành - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
07. Nó Và Tôi - Đặng Thế Luân
08. Tạ Từ Trong Đêm - Đặng Thế Luân
09. Một Chuyến Xe Hoa - Băng Tâm
10. bóng hình năm xưa - Băng Tâm
11. Đừng Nói Xa Nhau - Băng Tâm, Đặng Thế Luân

Lá Thư Từ Chiến Truờng
CLICK HERE FOR DETAIL INFO

No comments: