Saturday, June 07, 2008

CD Băng Tâm - Từ Khi Biết Yêu ... Lần Đầu

What do you think of Bang Tam's new CD?

01. Chỉ Muốn Được Gần Bên Anh - Băng Tâm
02. Dổi Thay - Băng Tâm
03. Tương Tư Nàng Ca Sỹ - Băng Tâm
04. Đừng Trách Em Tội Nghiệp - Băng Tâm
05. Thân Phận - Băng Tâm
06. Nếu Được Làm Người Tình - Băng Tâm
07. Tình Gần Tình Xa - Băng Tâm
08. Mưa Lạnh Chiều Nay - Băng Tâm
09. Tiếng Sóng Biển - Băng Tâm
10. Mắt Tím - Băng Tâm
11. Chuyện Tình Xóm Nhỏ - Băng Tâm
12. bóng hình năm xưa - Băng Tâm

2 comments:

Anonymous said...

Pretty but not spectacular talent wise.

Anonymous said...

She is only pretty at one angle. And vocal is just nothing great.