Monday, June 16, 2008

Quang Dũng CD - Tác giả VÀ tác phẩm

There are many great female U.S. singers, but there is a lack of good male singers that are currently singing in production videos. Ever since rumor sparks about Quang Dũng joining Thúy Nga, online talks are about the competition between Quang Dũng and Bằng Kiều. This is the first CD released by Thúy Nga of Quang Dũng. There is definitely more to come of him. What are your thoughts?1. Một Mình
2. Một Mai Em Đi
3. Tiếng Đàn Tôi
4. Dấu Chân Địa Đàng
5. Một Lần Cuối
6. Trên Tháng Ngày Đã Qua
7. Đêm Cuối Cùng
8. Từ Giọng Hát Em
9. Dù Tình Yêu Đã Mất
10. Dạ Khúc Cho Tình Nhân


No comments: