Friday, July 04, 2008

CD Kẻ Ở Miền Xa

I want to get this CD for my father; I think he will like it, since he enjoyed Asia 58 a lot.
1. LK: Gủi Về Anh, Nó Và Tôi, Giờ Này Anh Ở Đâu, Có Những Nguời Anh - Băng Tâm, Y Phụng, Lâm Nhật Tiến, Đặng Thế Luân, Như Quỳnh, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Huyền, Thiên Kim, etc
2. Viết Từ KBC, Kẽ Ở Miền Xa - Y Phụng, Đan Nguyên
3. Kể Chuyện Trong Đêm - Tuấn Vũ, Mỹ Huyền
4. Qua Cơn Me, Cho Tôi Được Một Lần - Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc
5. Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Tường Nguyên, Tường Khuê
6. Giấc Ngủ Cô Đơn, Nhớ Nhau Hòai - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
7. Anh Về Với Em - Ngọc Minh, Thanh Phong
8. Tầu Đêm Năm Củ, Nhớ Thành Đô - Diệp Thanh Thanh, Don Hồ
9. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em - Phương Dung, Trung Chỉnh
10. Người Chết Trở Về - Nhật Trường, Thanh Lan
11. Bỗng Nhớ Đường Chiều, Phut Giao Mua - Thanh Thúy, Vũ Khanh

1 comment:

Anonymous said...

Dan Nguyen is a talented singer and perfect for the genre of music that your parents enjoy.