Friday, August 08, 2008

TINHCD: Khi...Phút Bên Nàng


1. Phu Ben Nang - Don Ho, Thanh Ha
2. Khi - Thanh Ha
3. Ke Dem Thoi Gian - Jimmy JC Nguyen
4. Tuoi Buon Rieng Em - Thanh Truc
5. Phai Dau Cuoc Tinh - Phillip Huy
6. Live to Tell - Shayla
7. Nguoi Phu Tinh Toi - Gia Huy
8. Trai Tim Khong Loi - Thuy Khanh
9. Boi Vi Anh Yeu Em - Huy Vu
10. Giot Nuoc Mat An Han - Thuy Khanh
11. Bonus Phut Ben Nang - Karaoke
12. Bonus Hai Dau Cuoc Tinh - Karaoke

No comments: