Thursday, March 31, 2011

Paris By Night 103 Announcement

Upcoming Paris By Night 103 Tình Sử Trong Âm Nhạc at Knott's Berry Farm on Saturday May 7 & 8, 2011. Check out the details below.

Đại Nhạc Hội Ca Vũ Nhạc Kịch
Trực Tiếp Thu Hình
PARIS BY NIGHT 103
Chủ đề: Tình Sử Trong Âm Nhạc

KNOTT'S BERRY FARM
CHARLES M. SCHULZ THEATER
8039 Beach Blvd - Buena Park, CA 90620

Chương trình sẽ có 2 xuất diễn
Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 -- 7:30 tối
(Saturday, May 7, 2011 - 7:30pm)

Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2011 -- 1:30 trưa
(Sunday, May 8, 2011 - 1:30pm / Mother's Day)1 comment:

Anonymous said...

toi thich paris by night 103