Thursday, May 26, 2011

Chuyen Ben Le with Van Son & Viet Thao in Edmonton

Chuyen Ben Le with Van Son & Viet Thao in Edmonton, Canada where they shared some info on the new Van Son 47 in Canada as well as answered questions from audiences.

4 comments:

Anonymous said...

du ma may thang vanson vietthao chuyen gat tien thien ha.xem tiu bay nhu cut tao tha quang tien vao ho xi may muon den,nhay vao luom ok 2 thang khung.

Anonymous said...

con ngoc han show or
mc do thanh show only karaoke normal
not qualify sell dvd or ticket ok
tui may lam show nhu cut ia,hai nai leo cay,dien dien khung khung to make
money only go to hell ok

Anonymous said...

THẰNG CHÓ MÀY NÓI HAY QUÁ ,SAO KHÔNG ĐI LÀM SHOW CHO THIÊN HẠ XEM ĐI , NGỒI Ở NHÀ CỨ POST MẤY CÁI PHÊ BÌNH KO HAY CHO NGƯỜI KHÁC .GO FUCK YOURSELF ! STUPID FUCKING CUNT OXY MORON...

Anonymous said...

show thang cu vanson in Chicago on 03/31/2012:mean show Bu Lon ,Cu dan,Heo nai Leo Cay. thang ban thiu vanson lam show lon cac de gat tien thien ha.show thang vanson go to Hell buy ticket OK.Du ma thang vanson lam show ban thiu gat tien thien ha di chet di,Fuck,suck.