Tuesday, September 06, 2011

MC Viet Thao - Purge and Detoxify Prescriptions

Emcee Viet Thao shares two prescriptions written in Vietnamese and Chinese to help purge and detoxify the body. The prescriptions was given to him by Master Thich Minh Thien at Ngoc Son Tinh Xa in Portland, Oregon. Viet Thao wants to share this for people in need of treatment or as a prevention. As with many medications, the prescriptions is not to be used if you're pregnant. Personally, I don't know any of the things on the prescriptions list that is needed. *Shrug* but check it out anyway. The Vietnamese quote below is from the description posted with the video.

Hai Toa thuốc Xổ Độc và Giải Độc được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa, đồng thời có chỉ dẫn cách dùng. Đây là những tin tức Việt Thảo nhận được từ Thầy Thích Minh Thiện ở Ngọc Sơn Tịnh Xá ở Portland Oregon, xin được chia sẽ cho những ai cần để chửa bịnh hoặc dùng để ngừa bịnh tật.

Nhớ là sau khi Xổ độc và Giải độc rồi, uống nước nấu từ cây Milk Thistle sẽ có hiệu quả hơn. Xin xem lại Chương Trình " Chuyện Bên Lề" đã được trực tiếp Live trên VHN TV trong tháng 8 đã được post lên youtube.com/mcvietthao để biết thêm về loại cây chửa bịnh gan này.

Kính Chúc quý vị được nhiều sức khỏe và sống an vui bên người thân cùng bạn hữu. Khi có tin vui nhớ báo để mọi người cùng vui.

Thân mến.

vietthao.

No comments: