Wednesday, October 12, 2011

Request a Song on VietFace TV

Orchid Lam Quynh introduces a new section on VietFace TV titled Nhac Yeu Cau, which has the same name as Paris by Night 92 and 96 that featured requested songs by audiences.  Viewers can request their favorite songs or songs for love ones that are meaningful, simple send in your request to Lam Quynh at nhacyeucau@vietfacetv.com.You can also include a photo of you and love ones or a short video clip.

1 comment:

Anonymous said...

bà này chạy hết đông sang tây để được stay in the celebrity circle! Chán. Không có chồng bả làm cho bả mấy cái quảng cáo bằng computerized thì bả cũng chả có gì khác với mấy em kia. Nhìn mẹ này ngày thường ngoài đời đi rồi biết, chết đứng đó mấy cưng. Một cặp kiếng cận dày cui, quần áo xốc xết, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, gặp đi rồi hết muốn xem bả nữa.
-HoaBien-