Tuesday, October 11, 2011

Truc Lam and Truc Linh's Interview

Check out Truc Lam and Truc Linh's interview with Maxims Celebrity.

6 comments:

Anonymous said...

trời ơi là trời, hai con ngựa này không biết nói tiếng Anh thì chớ, mà còn khoái nói, nói ngọng nói nghệu, không có biết mà khoái khoe khoang, chán bỏ xừ. Hát tiếng Việt đây còn không xong mà còn nghỉ chuyện hát tiếng Anh, có chó nó nghe. Chưa thấy ai mà mặt dầy bằng hai con ngựa này. Hát kiểu này thì mai mốt lại trở về SC may mền giống lúc xưa thì chắc ăn hơn.
-HoaBien-

Tony Nguyen, Canada said...

Absolutely agree with the last poster. These girls act so "whory" and just plain ugly.... They can't even pay me to come & listen to them singing!!!

Anonymous said...

Their English grammar is horrible, how can they even dream of an English album. I think they should just stick to the Vietnamese music because they won't cut it when it comes to singing English. And...they can dream on about being actresses, if they were meant to be actresses then i'm sure the opportunity had presented itself to them many years ago. Not now not ever!

Anonymous said...

mấy con này nếu mà có đóng phim thì chỉ có đóng phim sex thôi.
-HoaBien-

Anonymous said...

I'm not a fan of the sisters but seriously... come on what's with the hate! They admitted that the English language was difficult for them but "it' their dream " to create an English album but that they were making an English album!! I felt that the host was extremely incompetent of being a great TV host. Since when does a Vietnamese TV show/webisode host interview Vietnamese singers who obviously have a hard time with English (as the girls mentioned), by a person who can't even speak Vietnamese! Her translation was not even 100 % In addition to that she wasn't even good host! Now that's pathetic! More pathetic than the girls!

Anonymous said...

nó buồn vì vậy nhiều người thất học lười biếng có thể nói chuyện nhưng chỉ có đầu hàng! lòng can đảm không dễ dàng từ phía sau một cây chuối!