Thursday, December 01, 2011

Meet the Idol: Minh Tuyet Talks about New CD

Check this special Meeting the Idol "Gap Go Than Tuong" with Minh Tuyet as she talks about her new CD Yeu Khong Nuoi Tiec, which you can order at Thuyngashop.com. It will be out tomorrow, December 2nd, 2011.TNCD 499 - MINH TUYẾT
YÊU KHÔNG NUỐI TIẾC

1. Tình Không Là Mơ
2. Yêu Không Nuối Tiếc
3. Trái Tim Tật Nguyền (hát với Bằng Kiều)
4. Yêu Nhau Sao Không Nói
5. Em Di Qua Để Lại
6. Em Nhớ Anh Vô Cùng
7. Có Nhớ Tình Đầu
8. Vẫn Muốn Yêu Trọn Đời
9. Em Biết Không Nên Vấn Vương
10. Vũ Điệu Tình Say (hát với Lương Tùng Quang)

No comments: